NUTSDEPARTEMENT KAMPEN

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, departement Kampen

Het departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen is een zelfstandige vereniging die is aangesloten bij de landelijke Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het werkgebied van het departement is de gemeente Kampen.

Doel van de vereniging
Het departement stelt zich ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van een levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk.

De leden van het nutsdepartement Kampen krijgen korting op door het nutsdepartement en haar partners ontplooide activiteiten, zoals lezingen, rondleidingen, tentoonstellingen, cursussen, concerten en excursies.

Het actuele activiteitenprogramma wordt gepubliceerd op de website van het departement.

Informatie:
e-mail: bestuur@nutkampen.nl
website: www.nutkampen.nl