VRIEND VAN HET GRAK

Vriend worden van het Grafisch Atelier? Het GRAK heeft als doelstelling een goed uitgeruste werkplaats met grafische technieken te zijn, beschikbaar voor kunstenaars en ontwerpers, zowel professioneel als amateur. Daarnaast willen we kennis en passie van het ambacht overbrengen d.m.v. korte workshops en langere cursussen. Om dit te kunnen blijven doen hebben we (financiële) steun nodig. U kunt ons steunen door VRIEND van het GRAK te worden.

Gewoon éénmalig steunen kan natuurlijk ook op rekeningnummer NL53 INGB 0003 0562 15 o.v.v. Vriend van het GRAK en t.n.v. Grafisch Atelier Kampen STG.
Zakelijk vriend worden? In de nabije toekomst wil het GRAK voor zakelijke vrienden een lidmaatschap voor onze eigen kunstuitleen, workshops en producten aan gaan bieden, allemaal op maat gemaakt. In een later stadium zullen we u hier verder over informeren. Eerder zaken doen? Mail ons!

Er zijn 4 vriendschapsvormen:


Loading